ארנונה כפונקציה של שווי הנכס - מצגת כנס שנתי - 2018