גביית ארנונה כפונקציה של שווי הנכס,,

 
תמיכה כלכלית בישובי הפריפריה
שמעוני ערן
שמאי מקרקעין, מנהל עסקים (MBA) ופיסיקאי (B.sc.)
 

אחת הטענות המרכזיות, שנשמעו במשך השנים, כנגד הצעת החוק לגביית ארנונה כפונקציה התלויה בעיקר בשווי הנכס הנה התנגדות הרשויות החזקות, בעיקר במרכז, להעברת חלק מהכנסות הגבייה לתמיכה בישובים חלשים, בעיקר בפריפריה.

בהתאם לחוק הארנונה המתבסס על שווי הנכס, בשונה מהשיטה הקיימת היום, תיגבה ארנונה גם עבור זכויות לא מנוצלות התורמות לשווי, וזאת בעיקר ברשויות החזקות יותר שבמרכז הארץ, אשר בהן זכויות הבניה גבוהות יותר.

כיוון שלדעתנו תוספת גביה זו יכולה ואף צריכה בחלקה לעבור לתמיכה ברשויות החלשות יותר, אנו מציעים כי במסגרת החוק תוקם קרן לתמיכה בישובים החלשים אליה יועברו חלק מכספי גביית הארנונה.

סיכום:

חוק הארנונה לפי שוו יאפשר גביה נוספת אותה ניתן יהיה להפנות, ואנו תקווה שללא התנגדות הרשויות החזקות, לתמיכה ברשויות החלשות יותר.