חלק ממאמר במרכז הנדל"ן - נובמבר 2018

 
נקודת ריק כמעט מוחלט בעיגול שחור ודחיפתה את המרחב, חצים אדומים, לכל הכיוונים.