תחומי התמחות

 
משרדו של שמעוני ערן-שמאות מקרעקעין מטפל בהיבטים רבים הנוגעים לתחום שמאות המקרקעין.
 
 
 

הפחתת היטל השבחה

 
היטל השבחה הוא בין מסי הנדל"ן הגבוהים והמשמעותיים ביותר שמוטלים על האזרח. מאחר ומדובר בתחשיב מס מורכב שיכול להגיע גם למאות אלפי שקלים, חשוב להתייעץ עם שמאי מקרקעין המתמחה בתחום, ולבדוק האם ניתן להפחיתו, עד כדי קבלת פטור מוחלט במקרים מסויימים.

המשרד מתמחה בהפחתת חיובי היטלי השבחה מכל סוג שהוא, כאשר לזכותו נזקפים הישגים משמעותיים בהפחתת חיובי היטלי השבחה ביישובים רבים. בין היתר הוצאו על ידו מספר שומות היטלי השבחה לטובת רשויות מקומיות לתכנון ובנייה, כך שלמשרד היכרות עמוקה עם נושא ההשבחה על גווניו השונים, דבר הנותן יתרון רב בהשגת החיסכון המקסימלי ללקוח.

עם הוצאת החיוב על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מתחיל המשרד את הטיפול בתיק, לפי השלבים הבאים:
  1. ריכוז של כל הנתונים התכנוניים ובחינתם מול תכניות הבנייה של הנכס.
  2. הוצאת שומה אחרת להיטל השבחה, בהתאם לסעיף 14(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965.
  3. ניהול משא ומתן, להשגת הפחתה בחיוב, מול שמאי הוועדה, ובמקרה הצורך מטופלת השומה מול שמאי מכריע. משנת 2009, עת נכנס לתוקפו תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, הטיפול מתבצע בהתאם להוראות סעיף 14 לתוספת השלישית.

לשמעוני, בנוסף לניסיונו רב השנים בהפחתות חיובי היטלי השבחה כעצמאי, יש ניסיון כשמאי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "חולון" וכשכיר במשרד שמאי מכריע לפי חוק התכנון והבנייה – 1965. כמו כן הוצאו על ידו מספר שומות היטלי השבחה לטובת רשויות מקומיות לתכנון ובנייה נוספות, כך שלמשרדו היכרות עמוקה עם נושא ההשבחה על גווניו השונים, דבר הנותן יתרון רב בהשגת החיסכון המקסימלי ללקוח.
 
 
ליקויי בנייה – שמעוני ערן
 
 

הפחתת חיובים של רשות מקרקעי ישראל

 
המשרד מטפל בהפחתת חיובי הרשות השונים בתחום העירוני ובתחום החקלאי.

בתחום העירוני: דמי היתר לתוספת בנייה, לשינוי יעוד ושינוי ניצול ודמי היתר לפיצול מגרש, הם מספר דוגמאות לנושאים בהם מטפל המשרד בתחום העירוני.

בתחום החקלאי: דוגמאות לתחומי התעסקות המשרד בתחום החקלאי הן: דמי היתר להרחבה למגורים (משק עזר) וכן דמי היתר לתוספות ולהרחבות בנייה.

הטיפול מתחיל עם הוצאת השומה על ידי הרשות. כל הנתונים לחיוב מרוכזים ונבחנים מול תכניות הבנייה של הנכס והחלטות הרשות הרלוונטיות. לאחר מכן, מוציא המשרד השגה על שומת הרשות ונעזר בכלים משפטיים בעת הצורך. גם בתחום זה, המשרד חסך עבור לקוחותיו סכומים משמעותיים.
 
 
 
 

הערכת נזקים בעקבות ליקויי בניה

 
המשרד מלווה עורכי דין בתביעות נגד קבלנים תוך בחינת עמידת הקבלנים בחוק מכר (דירות), תשל"ג-1973 ובתקנים הישראליים כפי שפורסמו על ידי מכון התקנים הישראלי, תוך התמקדות במבנים ודירות חדשות. המשרד מבצע הערכות נזקים עקב אי עמידה בחוזי בנייה, עיכובים בבנייה וכדומה.
 
 
 
 
 

חוות דעת כלכליות בנוגע לנכסי נדל"ן

 
המשרד מספק חוות דעת כלכליות לאפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. העבודה כוללת בחינת נתוני הנכס, בדיקתם מול הרשויות השונות והגעה להמלצה כלכלית לגבי אפשרויות השימוש או המימוש המיטביות בנכס.
 
 
 
 
 
 

הערכת שווי פיצויים על קרקע שהופקעה על פי סעיף 197

 
בעל קרקע זכאי לפיצוי עבור קרקע שהופקעה (מעבר ל-40% ללא תשלום פיצויים, אם הקרקע הופקעה על פי "חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965" או מעבר ל-25% ללא תשלום בכל מקרה אחר, על פי "חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד 1964"). זאת, בנוסף לפיצוי מלא עבור שווי המחוברים.

המשרד מטפל בהערכות שווי לצורכי הפקעות על פי החוקים שהוזכרו ואחרים. כמו כן, המשרד מטפל בהערכות פיצויים על פגיעה במקרקעין, שלא בדרך של הפקעה על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה 1965.
 
 
 

הערכות שווי

 
בנוסף לכל האמור, מטפל המשרד בהערכות שווי לכל צורך שהוא:
  • הערכות שווי לצורכי מימוש נכסים להוצאה לפועל
  • הערכות שווי לצורכי מכירה/רכישה
  • הערכות שווי לצרכי הסכמי שיתוף/פרוק ועוד
  • הערכות נזקים עקב אי עמידה בחוזים ועיכובים בבנייה
  • ליווי עורכי דין לצורך הפחתות חיובי מס שבח

צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולסייע לכם בכל עניין הנוגע לשמאות מקרקעין. לתיאום פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו: 03-9620068